Michal Vrbata
Narodil se v roce 1973 v Jablonci n.N.
Od roku 1979 žije v Rychnově u Jbc
Od roku 1995 je členem spolku Patron
drpalik.mistecko@atlas.cz
 
 

Kontribučejský špejchar

Vytvořeno 11.09.2009 18:18:25 | Poslední změna 11.09.2009 18:24:13
Skuhrov - na jižním okraji kopce Líska, nedaleko obce stojí dodnes skromný pozůstatek někdejšího "kontribučejského špejcharu". Tato stavba byla postavena maloskalskou vrchností po velkém hladomoru, který zdejší kraj postihl po skončení napoleonských válek. Aby se tato situace neopakovala, byl na pozemku skuhrovského rychtáře Jiříka Halamy postaven pro potřeby celého maloskalského panství onen špejchar. Zajímavý (zvláště pro panstvo) byl systém poskytování obilí. V době potřeby se totiž půjčovalo obilí na míru, a to na míru rovnou, ale vrchnosti se potom odváděla míra vrchovatá. Navíc se z každé míry platil máslík náhrady. Dále se měřičnému dával jeden groš od měření a prašnému jeden krejcar od uklízení. Tedy rozhodně se nejednalo o "sociální dávky"- každý si tuto pomoc dovolit nemohl. Po změně poměrů v roce 1883 špejchar zanikl. Byl prodán za 1300 zlatých a později rozebrán na stavební účely. Dodnes se zde zachovala pouze jedna rohová zeď.
 
Prohlášení o Cookies